Είσοδος Μελών | hellenicfactors

Μέλος του:


Ελληνική Ένωση Factoring Ελληνική Ένωση Factoring Ελληνική Ένωση Factoring
Ανακοινώσεις
01/03/2021
Η Ένωση καταθέτει προτάσεις για τροποποιήσεις στο σκέλος που αφορά στο factoring επί του Ν.4738/2020
Περισσότερα
01/02/2021
Η Ένωση καταθέτει σχόλια επί της Αναθεώρησης του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013
Περισσότερα
01/11/2020
Αρθρογραφία Προέδρου ΔΣ στο έντυπο της Καθημερινής.
Περισσότερα
01/10/2020
Οκτώβριος 2020
Περισσότερα
Η σύσταση της Ελληνικής Ένωσης Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων σηματοδοτεί την συνειδητοποίηση από όλα τα ιδρυτικά μέλη της αναγκαιότητας ύπαρξης ενός οργάνου το οποίο σκοπό θα έχει την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου και την προώθηση του θεσμού στην Ελληνική αγορά, παρακολουθώντας παράλληλα τις διεθνείς εξελίξεις μέσω αντίστοιχων ενώσεων της ευρωπαϊκής αγοράς.
Εξέλιξη Εργασιών Factoring στην Ελλάδα (€ εκατ.)
Εξέλιξη Εργασιών Factoring στην Ελλάδα ως % του ΑΕΠ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ