Είσοδος Μελών | hellenicfactors

Μέλος του:


Ελληνική Ένωση Factoring Ελληνική Ένωση Factoring Ελληνική Ένωση Factoring
Ανακοινώσεις
28/02/2019
Σημαντική ανάπτυξη κατέγραψαν οι εργασίες factoring στη χώρα μας το 2018.
Περισσότερα
06/03/2018
Ευρωπαϊκή Διημερίδα Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων και Χρηματοδότησης Εμπορικών Συναλλαγών.
Περισσότερα
05/03/2018
Συνάντηση μελών της Ένωσης με εκπροσώπους της EBRD.
Περισσότερα
19/12/2016
FIMBANK plc. Ηellenic Branch: Νέο Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Factoring
Περισσότερα
Η σύσταση της Ελληνικής Ένωσης Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων σηματοδοτεί την συνειδητοποίηση από όλα τα ιδρυτικά μέλη της αναγκαιότητας ύπαρξης ενός οργάνου το οποίο σκοπό θα έχει την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου και την προώθηση του θεσμού στην Ελληνική αγορά, παρακολουθώντας παράλληλα τις διεθνείς εξελίξεις μέσω αντίστοιχων ενώσεων της ευρωπαϊκής αγοράς.
Εξέλιξη Εργασιών Factoring στην Ελλάδα (€ εκατ.)
Εξέλιξη Εργασιών Factoring στην Ελλάδα ως % του ΑΕΠ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ