Είσοδος Μελών | hellenicfactors

Μέλος του:


Φόρμα Επικοινωνίας
Όνομα:
Επώνυμο:
Τηλέφωνο:
E-mail:
Θέμα:
Κείμενο:


Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring)Έδρα:
Μιχαλακοπούλου 48,
115 28, Αθήνα
6ος Όροφος

Διεύθυνση Αλληλογραφίας – Γραμματεία:
Eurobank Factors Μονοπρόσωπη ΑΕ.
Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3
115 28 Αθήνα
2ος Όροφος
Σε προσοχή κας Μποτζάκη
Τηλ. +30 214 4060732
Fax. +30 210 7752762

Email: contact@hellenicfactors.gr
       empotzaki@eurobankfactors.gr

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ