Είσοδος Μελών | hellenicfactors

Μέλος του:


Χάρτης Ιστότοπου
 • Η Ένωση
  • Σκοπός
  • Καταστατικό & Όργανα Ένωσης
  • Μέλη
  • Επιτροπές
 • Factoring
  • Ορισμός
  • Υπηρεσίες
   • Χρηματοδότηση της επιχείρησης
   • Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας των Αγοραστών
   • Λογιστική Παρακολούθηση, Διαχείριση και Είσπραξη των Τιμολογίων
   • Ανάληψη του Πιστωτικού Κινδύνου
  • Πλαίσιο Λειτουργίας
  • Είδη
  • Ροή Εργασιών
  • Πλεονεκτήματα
  • Κόστος
  • Διεθνείς Ενώσεις
  • Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 • Στατιστικά
  • Ετήσια Δελτία Χρήσης
 • Νέα - Ανακοινώσεις
 • Επικοινωνία
ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ