Είσοδος Μελών | hellenicfactors

Μέλος του:


Ελληνική Ένωση Factoring Ελληνική Ένωση Factoring Ελληνική Ένωση Factoring
Ανακοινώσεις
12/04/2022
Απρίλιος 2022
Περισσότερα
25/11/2021
Συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ της Ένωσης με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Ιωάννη Τσακίρη
Περισσότερα
20/07/2021
Εκπροσώπηση της Ένωσης από τον Πρόεδρο της σε panel διαδικτυακής εκδήλωσης του ΣΕΒ
Περισσότερα
01/03/2021
Η Ένωση καταθέτει προτάσεις για τροποποιήσεις στο σκέλος που αφορά στο factoring επί του Ν.4738/2020
Περισσότερα
Η σύσταση της Ελληνικής Ένωσης Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων σηματοδοτεί την συνειδητοποίηση από όλα τα ιδρυτικά μέλη της αναγκαιότητας ύπαρξης ενός οργάνου το οποίο σκοπό θα έχει την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου και την προώθηση του θεσμού στην Ελληνική αγορά, παρακολουθώντας παράλληλα τις διεθνείς εξελίξεις μέσω αντίστοιχων ενώσεων της ευρωπαϊκής αγοράς.
Εξέλιξη Εργασιών Factoring στην Ελλάδα (€ εκατ.)
Εξέλιξη Εργασιών Factoring στην Ελλάδα ως % του ΑΕΠ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ