Είσοδος Μελών | hellenicfactors

Μέλος του:


Ελληνική Ένωση Factoring Ελληνική Ένωση Factoring Ελληνική Ένωση Factoring
Ανακοινώσεις
19/12/2016
FIMBANK plc. Ηellenic Branch: Νέο Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Factoring
Περισσότερα
08/12/2015
1st Factoring Workshop on Regulatory Matters
Περισσότερα
05/11/2014
Σεμινάριο με τίτλο "Factoring - Εργαλείο Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων"
Περισσότερα
22/10/2014
Ημερίδα με τίτλο "Clusters Εξαγωγικών Επιχειρήσεων - Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία εξωστρεφών"
Περισσότερα
Η σύσταση της Ελληνικής Ένωσης Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων σηματοδοτεί την συνειδητοποίηση από όλα τα ιδρυτικά μέλη της αναγκαιότητας ύπαρξης ενός οργάνου το οποίο σκοπό θα έχει την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου και την προώθηση του θεσμού στην Ελληνική αγορά, παρακολουθώντας παράλληλα τις διεθνείς εξελίξεις μέσω αντίστοιχων ενώσεων της ευρωπαϊκής αγοράς.
Εξέλιξη Εργασιών Factoring (€ εκατ.)
Εξέλιξη Εργασιών Factoring στην Ελλάδα ως % του ΑΕΠ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ